top of page

Privacy- en cookieverklaring

Imperfectly perfect is een kapsalon waar dames met lang haar terecht kunnen voor behandelingen, advies, haarverzorgingsproducten en stylingtools. Onze diensten en producten worden aangeboden via de website www.imperfectlyperfect.nl en onze social media-kanalen: Instagram, Facebook en Pinterest.

Als je een adviesgesprek bij ons inplant, een afspraak maakt voor een behandeling in onze salon, onze website bezoekt, een abonnement bij ons afsluit, een E-book of brochure downloadt, je inschrijft voor onze nieuwsbrief of contact met ons opneemt via telefoon, e-mail, social media of het online contactformulier op onze website, worden je persoonsgegevens verwerkt. In deze privacyverklaring kun je lezen welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij dit doen en met welk doel.

Verantwoordelijke voor de verwerking


Imperfectly Perfect
Jessie Manders
Hoogveld 32
5427 JN BOEKEL
KvK-nummer: 65556518

Voor vragen kun je contact met ons opnemen via info@imperfectlyperfect.nl

Persoonsgegevens
Wij kunnen onder andere de volgende persoonsgegevens verwerken:
1. Voor- en achternaam;
2. Adresgegevens en woonplaats;
3. Emailadres;
4. Telefoonnummer;
5. Geboortedatum;
6. Geslacht;
7. Social media accountnamen;
9. Bankrekeningnummer.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Wanneer een klant jonger is dan 16 jaar, verwerken wij ook persoonsgegevens van personen < 16 jaar. Omdat het verwerken van deze gegevens niet online gebeurt, is hier geen toestemming van de ouders voor nodig.

Om reclame te kunnen maken voor onze diensten en producten en toekomstige klanten het mogelijke resultaat van behandelingen te kunnen tonen, kan Imperfectly Perfect voor- en na foto’s maken om te delen op social media. Het kan zijn dat je hierbij herkenbaar in beeld komt, maar dat is niet altijd het geval. Foto’s worden alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming gebruikt voor promotionele doeleinden.

 

Hoe komen wij aan je gegevens?
De persoonsgegevens worden door jou aan ons verstrekt via e-mail, social media, via telefoon of via het online contactformulier op onze website.

 

Waarom verwerken wij je persoonsgegevens?
Persoonsgegevens worden alleen door ons verwerkt als wij dit volgens de wet mogen en alleen voor de volgende doeleinden:

1. Uitvoering van de overeenkomst
- Voor het communiceren met jou via telefoon, e-mail of social media;
- Voor het maken van een afspraak;
- Voor het afsluiten van een abonnement;
- Voor het maken en versturen van een betaalbevestiging/factuur;
- Voor het geven van advies;
- Voor het verzenden van een E-book;
- Voor het afhandelen van betalingen.

 

2. Reageren op je vraag of verzoek
Als je contact met ons opneemt via telefoon, e-mail, het online contactformulier op onze website of social media.

3. Nieuwsbrief
Om je onze nieuwsbrief te kunnen toesturen als je jezelf hiervoor ingeschreven hebt. Onder elke nieuwsbrief wordt de mogelijkheid geboden om je uit te schrijven.

 

4. Promotie
Om reviews en/of voor- en na foto’s te delen op onze social media-kanalen en onze website. Dit doen wij alleen als je hier toestemming voor hebt gegeven.

 

5. Wettelijke plicht
Imperfectly Perfect verwerkt ook persoonsgegevens als dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke plicht zoals de administratieplicht voor de Belastingdienst.

Wij hebben ons belang om je gegevens te verwerken, afgewogen tegen je privacybelang en zullen in alle gevallen niet meer gegevens verwerken dan nodig is om bovenstaande doelen te bereiken.

Bewaartermijn
Wij zullen je gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk om bovengenoemde doelen te realiseren.

 • Klantgegevens op facturen en betaalgegevens worden 7 jaar bewaard ten behoeve van onze wettelijke administratieplicht.

 • Klantgegevens in het online kassa systeem worden verwijderd wanneer een klant twaalf (12) maanden niet in de salon is geweest.

 • E-mailberichten, online contactformulieren en privé berichten via social media worden 5 jaar bewaard aangezien dat de wettelijke verjaringstermijn voor vorderingen tot schadevergoedingen is en deze gegevens als bewijs kunnen dienen.

 • Reviews en voor- en na foto’s op onze website en social media-kanalen worden pas verwijderd nadat je een verzoek tot verwijdering bij ons hebt ingediend.

 • Je kunt je op ieder moment uitschrijven voor onze nieuwsbrief. Onder elke nieuwsbrief vind je een mogelijkheid om dat te doen.

 

Delen met derden
Imperfectly Perfect verkoopt of verhuurt je gegevens niet aan derden. Je gegevens worden alleen met derden gedeeld als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die je met ons hebt gesloten. Met de bedrijven die je gegevens voor ons verwerken, hebben wij afspraken gemaakt om te zorgen dat zij vertrouwelijk met de gegevens omgaan en dat zij deze goed beveiligen.

 

Je gegevens worden gedeeld met de volgende partijen:

 • Hostingprovider;

 • E-mailprovider;

 • Telefoonprovider;

 • Leverancier van website software (Wix);

 • Boekhouder;

 • Boekhoudsoftware;

 • Betaaldiensten;

 • Software voor online kassasysteem;

 • Partij voor het versturen van de nieuwsbrief;

 • Vervoersbedrijf voor het versturen van producten.

 

Je gegevens worden niet gedeeld met derden gevestigd in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Uitzondering hierop is dat Wix en de hostingprovider gebruik maken van een server in de Verenigde Staten.

 

Je rechten
Je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van je verwerken, in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kun je ons verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken in het geval de gegevens niet juist zijn, de verwerking onnodig is of de verwerking onrechtmatig is. Ook kun je een bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Tot slot kun je de toestemming die je hebt gegeven aan ons om je persoonsgegevens te verwerken, intrekken. Wil je gebruik maken van bovengenoemde rechten, stuur dan je verzoek per e-mail naar info@imperfectlyperfect.nl.

Imperfectly Perfect vraagt bij alle verzoeken om een identificatie, zodat we zeker weten dat het verzoek door jou is gedaan. Wanneer je een kopie van je identiteitsbewijs meestuurt, verzoeken we je de pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy.

Tot slot heb je de mogelijkheid een klacht over onze gegevensverwerking in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Dataportabiliteit
Wanneer je dit wenst, zullen je persoonsgegevens naar je toesturen, zodat je deze kunt overdragen aan een andere partij. De gegevens zullen in een Excel bestand worden aangeleverd.

Beveiliging
Wij nemen de verwerking van je persoonsgegevens serieus en hebben daarom passende maatregelen genomen om misbruik, verlies en andere vormen van onrechtmatige verwerking te voorkomen. Het versleutelt verzenden van persoonsgegevens via onze website (SSL), het gebruik van sterke wachtwoorden en inlogcodes, het regelmatig maken van een back-up, het regelmatig updaten van de website en een goede antivirusscanner zijn voorbeelden van deze maatregelen. Als je vindt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of als je aanwijzingen hebt dat je gegevens worden misbruikt, stuur dan een e-mail naar info@imperfectlyperfect.nl.

 

Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van onze website maken wij gebruik van een klein tekstbestand dat bij je eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, smartphone of tablet, genaamd cookie. Wanneer je onze website opnieuw bezoekt, kan de informatie die in de cookie is opgeslagen, teruggestuurd worden naar onze website.

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een pop-up getoond met een cookiemelding. Zodra je op 'Akkoord' klikt, geef je toestemming aan ons om alle cookies en vergelijkbare technieken te gebruiken.

 

Functionele cookies
Door het plaatsen van functionele cookies zorgen wij ervoor dat je onze website eenvoudiger kunt bezoeken. Je hoeft niet steeds dezelfde informatie in te voeren want je gebruikersvoorkeuren blijven bewaard. Voor het plaatsen van functionele cookies, is geen toestemming nodig omdat deze weinig tot geen inbreuk maken op je privacy.

 

Social media
Om het voor jou makkelijk te maken om via social media in contact te komen met Imperfectly Perfect, zijn er op onze website buttons opgenomen van Facebook, Instagram en Pinterest. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de social media zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst. Imperfectly Perfect heeft daar geen invloed op. Je wordt aangeraden de privacyverklaringen van de social media-kanalen te lezen, om te weten hoe zij met privacy omgaan.

Analytische cookies
Om inzicht te krijgen in het bezoekersaantal van onze website en de manier hoe bezoekers onze website gebruiken, maken wij gebruik van webanalyse van Wix. Via onze website worden er daarom analytische cookies van Wix geplaatst. De IP-adressen die met deze cookies worden geplaatst, worden geanonimiseerd. De gegevens die Wix verzamelt, zullen zij niet voor zichzelf gebruiken, dit hebben wij met hen afgesproken in een verwerkersovereenkomst. Voor meer informatie hierover kun je hun privacy beleid raadplegen.

Tracking cookies
Imperfectly heeft geen tracking cookies op haar website.


Uitschakelen en verwijderen van cookies
Wil je niet dat wij cookies gebruiken? Via de browserinstellingen van je computer kun je cookies uitschakelen en verwijderen. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Door het uitschakelen en/of verwijderen van cookies, kan het zijn dat onze website niet meer optimaal werkt.

 

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 14 oktober 2020. In het geval onze werkwijze verandert, zijn wij genoodzaakt ook deze privacyverklaring te wijzigen. De nieuwe privacyverklaring wordt altijd op onze website gepubliceerd.

bottom of page